• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת הריח

הרב אליקים לבנון

כשם שאסור להינות באכילה ושתייה עד שמברך כך אסור להינות מריח טוב עד שיברך. לאחר הריח אין מברכים. מרכים על הריח או עצי בשמים או עשבי בשמים או מיני בשמים. טור שו"ע סימן רטו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים