• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

סיכום שיטות אמירת אמן לאחר ברכת עצמו

הרב אליקים לבנון

"הרמא פוסק לענות אמן אחרי עצמו בברכת המזון רק לאחר בונה ירושלים. שוע פוסק שעונים אמן כאשר מסיימים עניין וכשיש 2 ברכות. חובה לענות אמן לאחר ברכה ששומעים, גם אם שמע רק את סוף הברכה מכיוון שהאמן משלים את הברכה" טור שו"ע סימן רטו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים