• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

עניית אמן לאחר ברכות

הרב אליקים לבנון

"כל ברכה צריכה להכיל שם, מלכות, ועלמא-מלך העולם. המשנה בברכות ודילג על שם או על מלכות צריך לחזור ולברך. אחרי בונה ירושלים לכולי עלמא צריך לענות אמן, לגבי שאר הברכות מחלוקת האם צריך לענות אחרי הברכה או לא. " טור שו"ע סימן רטו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים