• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני עניית אמן אחרי ישראל ואחרי גוי

הרב אליקים לבנון

צריך לענות אמן אחר ישראל המברך, אעפ שלא שמע את כל הברכה. על מנת למאת ידי ובה חייבים לשמוע את כל הברכה. אין עונים אמן אחרי כותי עד שישמע כל הברכה וידע שלא התכוון לעבודה זרה, אבל על ברכת גוי עונים אמן גם אם לא שמע את כל הברכה. טור שו"ע סימן רטו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים