• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת חוקת - דאגה משמיים

הרב איציק אמיתי

השיעור מוקדש לע"נ ארבעת הנרצחים בפיגוע הנורא בצומת עלי, ה' ייקום דמם במהרה, ולרפואת הפצועים. הרבה פעמים הקב"ה עושה איתנו ניסים שאנו בכלל לא יודעים עליהם, ורק אח"כ אנחנו רואים שקרה לנו נס וניצלנו. בפרשתנו אנחנו רואים את זה בניסי נחל ארנון שהקב"ה מחץ את האמוריים ורק אח"כ עמ"י ראו את דמם, בכיבוש סיחון את עמון ומואב כדי שאנו נוכל לכבשם, כי לפני זה היה אסור לנו לעשות זאת, וגם בפרשה הבאה כל סיפור בלק ובלעם קורה מאחורי הקלעים ללא ידיעת עם ישראל. איך פרשת פרה אדומה, מצווה שאיננה מובנת לנו, והסיפור של דמה בן נתינה מראים את מעלתן של ישראל?

מומלצים