• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב איציק אמיתי

יום ירושלים- ציפייה לישועה

הרב איציק אמיתי

על מה בכה הרצ"יה בעת הכרזת האומות המאוחדות? ועל מה בכה האדמו"ר מסלונים במלחמת העצמאות? ומה אנחנו לומדים מהם?

מומלצים