• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

רחיצה בשבת ויום טוב - סיבת האיסור וגדריו

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, סימן שכ"ו. מדוע נאסרה רחיצה אפילו במים שהוחמו מערב שבת? מה זה מלמד אותנו על היהדות של פעם? מה הדין ברחיצת אבר יחיד? בנוסף, מדוע ביו"ט התירו מלאכות של "אוכל נפש", גם שלא לצורך? ואיך תוס' מגבילים את ההיתר הנ"ל? איך גזירת הבלנים קיימת גם ביו"ט? האם מותר לרחוץ בצוננים? ומה עם בעיית טלטול וסחיטה? לסיום הרב מסביר איך דוד השמש שלנו עובד, ומלמד האם זה שייך בגזירה זו ומתי.

מומלצים