• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מתיקותה של א"י - סיום ספר אורות

הרב אליעזר קשתיאל

החידוש הגדול של א"י הוא מתיקותה. הגשמיות של א"י מלאה עונג ומתיקות. זוהי ארץ חמדה. א"י קוראת לכל בניה לשוב לחיות בה חיי מתיקות ואהבה.

מומלצים