• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

הופעת האור בהארה וקישור הפרטים לכלל

הרב אליעזר קשתיאל

מה בין הקודש לקדושה? ומה בין האור להארה? מדוע היינו עסוקים בפרטים, בקדושה, ולא ברעיון המופשט? האם בעתיד נעסוק רק ברעיון? מה כוונת המשפט "מצוות בטלות לעתיד לבוא"? בנוסף, מה התפקידים של יחידי הסגולה ש"מקיפים" ומחזירים את הפרטים לכלל?

מומלצים