• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

השלום והברכה בישראל

הרב אליעזר קשתיאל

ישראל אינם יכולים להכיל סתירות כי סגולתם היא השלום וכן הם פועלים תמיד להביא ברכה לעולם מתוך שזוהי סגולתם.

מומלצים