• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

אהבת אומות העולם מתוך אהבת ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

איך הסגולה מתבטאת דווקא ב"שרגא בטיהרא"? במה פועלת כנסת ישראל ובאיזה מישור? מהי אהבה מזויפת ומהי אהבה אמיתית? מדוע אברהם אבינו הוא האוהב האמיתי? איך השור מדגיש את הנקודה הזו?

מומלצים