• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

סיבוכים בתהליך הגאולה

הרב דוד אמיתי

חשבנו שהגאולה תבוא בקלות ובמהירות אך המציאות מגלה לנו אחרת. בתהליך הגאולה ישנם עיכובים וסיבוכים כמו גם ירידות ונסיגות, ואל לנו להיבהל מזה.

מומלצים