• israel

empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת בלק - מחשבת בלעם - ניתוק מהחיים הארציים

הרב איציק אמיתי

עמ"י לא מתכנן ללכת להילחם בבלק ובעמו. מה גורם לבלק בכל זאת להילחם על כך שלא יכנסו לארץ? מה החשש שלו? ואיך זה מתאים למציאות של ימינו? על חיי חומר קדושים, ערבות הדדית ואחדות.

מומלצים