• israel

empty label

הרב דני לביא

בשביל מי אתה עובד? בין מימוש עצמי לאהבת ה'

הרב דני לביא

למען מי אתה באמת עובד? האם אהבת עצמי ואהבת אלוקים יכולות להסתדר? איך המימוש העצמי יכול להסתדר עם השקפת היהדות, ששמה את הקב"ה במרכז?

מומלצים