• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דני לביא

מימוש עצמי כשיקול לבחירת מקצוע

הרב דני לביא

האם למימוש העצמי יש מקום אידיאלי ביהדות? האם הוא משמש כשיקול לבחירת המקצוע?

מומלצים