• israel

empty label

הרב דני לביא

איך לבחור מקצוע? השיקול הכללי

הרב דני לביא

איך בוחרים מקצוע? מהם השיקולים שצריכים לקחת בחשבון כשמתלבטים במה לעסוק? האם באמת חינוך וצבא יותר חשובים משאר המקצועות? השיעור הוא חלק מסדרת שיעוריו של הרב דני לביא בנושא עבודת ה' בחיי המעשה, שתעלה בע"ה בהמשך במלואה.

מומלצים