• israel

empty label

הרב דני לביא

דור מבולבל - למה קשה לבחור מקצוע בדורנו?

הרב דני לביא

מה גורם לדור שלנו להיות מבולבל כל כך בבחירת מקצוע? ואיך זה קשור לקושי להתחתן ולקשיים נוספים שמלווים אותנו? על "גיל ההתבגרות" שהדור שלנו עובר.

מומלצים