• israel

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת ויצא - אכן יש ה'

הרב אליהו שחור

יעקב אבינו נפגש עם דבר ה' בכל המציאות; בתחילה בחלום הלילה, ולבסוף בכל הופעותיו במציאות. יעקב נאמן למקומו ולדרכו, ובזכות כך זוכה ורואה באור ה'.

מומלצים