empty label

הרב אליהו שחור

פרשת תולדות - באר מים חיים

הרב אליהו שחור

יצחק חופר בארות מתוך אמונה ש'לית אתר פנוי מינה', ומהכל אפשר להוציא מים חיים - גם מעקרות של עשרים שנה, מבארות סתומים ומגלויות מסובכות. בסוף הפרשה יצחק ניגש לחפירת הבאר הקשה מכולם - ברכה לעשיו, שכן במעלתו הגבוהה של יצחק גם עשיו ראוי לברכה בזכות הנקודה האלוקית שבו.

מומלצים