חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני מוקצה - כלי שמלאכו לאיסור

הרב אליקים לבנון

מצבים שונים וחריגים בתוך דיני "כלי שמלאכתו לאיסור". באיזה מצב אף "כלי שמלאכתו להיתר" אסור? מהו הדין במוקצה המשתנה? שו"ע אורח חיים סימן ש"ח, ש"י.

מומלצים