חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני מוקצה - בסיס לדבר האסור והמותר, מוקצה מחמת חסרון כיס

הרב אליקים לבנון

מה זה בסיס לדבר האסור והמותר? מה דין טלטול מוקצה מחמת חסרון כיס? מה הדין בסכין מילה? שו"ע אורח חיים סימן ש"ח.

מומלצים