• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליהו שחור

פרשת לך לך - אברהם אב האומה

הרב אליהו שחור

*הרמב"ן, המהר"ל והשפת אמת נדרשים לשאלה 'מדוע דווקא אברהם', וכל אחד בסגנונו מלמדנו מסר חשוב. *תרח נושא 'הענין האלוקי', ולכן מכל זרעו - אברהם, הרן ונחור - יוצאים אבות האומה ואמותיהם. *אברהם נדרש לבירור שלושת הקליפות הסובבות אותו: לוט, אליעזר וישמעאל, ובכך להגיע לגילוי אלוקי משוכלל ויצירת עם ישראל בצורתו המיוחדת והטהורה.

מומלצים