• israel

empty label

הרב דוד דודקביץ'

שבועות- דברי תורתנו אמת נצחית

הרב דוד דודקביץ'

שיעורו של הרב דוד דודקביץ- רב הישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל, לקראת חג השבועות.

מומלצים