• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

מעלת תיקון ליל שבועות, חג הכיסופים

הרב דוד אמיתי

מעלת ליל שבועות ועניין אמירת התיקון בו. מהלך יפה מהרב יום טוב חשין (ברסלב) על מהות חג השבועות - חיבור בין שכל לרגש, חסידים לליטאים. שבועות הוא חג הכיסופים והעשייה, והשילוב ביניהם - במקדש. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ה.

מומלצים