• israel

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת יתרו- מתן תורה ובחירה חופשית

הרב דוד אמיתי

כשה' רוצה לתת את התורה למשה המלאכים טוענים כי להם מגיע לקבלה ואז משה עונה להם כי עצם זה שאין להם יכולת ליפול וממילא אין להם תשובה התורה לא שייכת להם. קיבלנו את התורה כי יש לנו יצר ותאוות ועל ידי המאבקים בהם אנחנו מתעלים למעלה מן המלאכים.

מומלצים