• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת כי תשא - הקב"ה מזווג זיווגים

הרב דוד אמיתי

"חוק שימור הרצון". הקב"ה מחבר רצון למעשה גם לאחר הרבה מאוד זמן וגם אם אנחנו לא תמיד רואים איך זה קורה בפועל. "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" - אין הכוונה שהקב"ה מחשיב את זה כאילו המעשה נעשה למרות שבאמת הוא לא, אלא שהקב"ה מחבר את הרצון שנשאר ללא מעשה למעשה שנעשה בלי רצון, וביחד זה נהיה שלם.

מומלצים