• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עם ישראל קשור למלחמות בזמן בגלות

הרב אליעזר קשתיאל

בזמן הגלות אומות העולם לקחו מעם ישראל את המוסר ורחמים ובגלל שהם לא יודעים איך להתמודד ןזה קשה להם אז הם מוציאים את כל הכעס שלהם על המלחמות וכל זה בגלל שעם ישראל נמצא בגלות.

מומלצים