בזמן הגלות אומות העולם לקחו מעם ישראל את המוסר ורחמים ובגלל שהם לא יודעים איך להתמודד ןזה קשה להם אז הם מוציאים את כל הכעס שלהם על המלחמות וכל זה בגלל שעם ישראל נמצא בגלות.