• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

לימוד תורה בלילה

הרב אליקים לבנון

יש חיוב לימוד תורה בלילה ולא לבטלו, ואדם שלא הספיק ללמוד ביום מה שצריך, ישלים בלילה. וצריך להשכים בקימה כדי ללמוד לפני הזריחה. מקור: טור שו"ע סימן רלח. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים