• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

סדר ק"ש שעל המיטה

הרב אליקים לבנון

מה אומרים בק"ש שעל המיטה? כל הפרשיות או רק פרשה ראשונה? ופסוקים נוספים שאומרים בק"ש שעל המיטה. מקור: טור שו"ע סימן רלט. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים