• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכות ק"ש של ערבית

הרב אליקים לבנון

בערבית מברך 2 ברכות לפני הקריאה ו2 לאחריה. הרא"ש אומר שנוסח ספרד בברכה הראשונה מדויק יותר ואין צורך להוסיף "קל חי וקיים". חתימת הברכה השלישית היא בלשון עבר- "גאל ישראל" מכיוון שהברכה היא על יציאת מצרים. אסור להפסיק בין גאולה לתפילה גם בערבית. אבל השכיבנו, קדיש וכן כל דבר שהוא צורך התפילה לא נחשב הפסק מקור: טור שו"ע סימן רלו. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים