• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

לא קרא ק"ש עד עלות השחר

הרב אליקים לבנון

נאנס ולא קרא ק"ש עד עלות השחר יכול לקרוא עד הנץ ולא יברך השכיבנו, אבל אם לא היה אנוס אסור לקרוא לאחר עלות השחר. גם אם היה אנוס לא מתפלל תפילת שמונה עשרה של ערבית לאחר עלות השחר. מקור: טור שו"ע סימן רלה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים