• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

התחיל בסעודה סמוך לזמן קריאת שמע

הרב אליקים לבנון

חצי שעה לפני צאת הכוכבים אסור להתחיל לאכול, דין זה מדובר באדם יחיד שיתפלל ערבית ביחיד, אבל אם יש לו מניין או חבר שיזכיר לו את התפילה מותר להתחיל לאכול. התחיל באיסור בתוך חצי שעה לאכול צריך בצאת הכוכבים לעצור לקריאת שמע מכיוון שהיא דאורייתא אבל תפילה אינו חייב לעצור ויתפלל אח"כ. אבל אם התחיל בהיתר אינו חייב לעצור לקריאת שמע. מקור: טור שו"ע סימן רלה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים