• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אסור לאכול ולישון סמוך לערבית

הרב אליקים לבנון

השו"ע פוסק שצריך להתפלל בזמן ערבית ואין לדחות להמשך הלילה גם אם יהיה מניין. אסור לאכול חצי שעה קודם ערבית וכשמגיע זמן ערבית אסור גם ללמוד, המשנה ברורה מתיר אם מתפלל במניין או שחבר יזכיר. מקור: טור שו"ע סימן רלה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים