• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

זמן ק"ש של ערבית

הרב אליקים לבנון

הטור פוסק שלכתחילה זמן ק"ש עד עלות השחר, הרמב"ם פוסק שלכתחילה עד חצות ואם עבר יכול לקרוא עד עלות השחר, הבית יסף פוסק שלכתחילה זמנה מיד עם צאת הכוכבים אבל אם איחר ראוי עד חצות ובדיעבד עד עלות השחר. השו"ע פוסק כשייטתו בבית יוסף. מקור: טור שו"ע סימן רלה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים