• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

אל תהיה צודק תהיה חכם...

הרב מרדכי וולנוב

לאחר חטא המרגלים הקב"ה רוצה לכלות את העם. משה בתפילתו לא 'מתעמת' עם הרצון האלוקי אלא מוצא סיבה צדדית מדוע עונש של כליה יגרור אחריו נזק גדול שיביא לחילול ה' גדול. גם ב 'עימות' בין המרגלים לבין כלב ויהושע אנו רואים שכלב ויהושע אינם מתווכחים על העובדות ואינם סותרים את דברי המרגלים אלא מנסים לשכנע את העם מכיוונים אחרים של אמונה ושל העוצמה של עם ישראל מתוך דברים אלו אנו למדים כלל חשוב בניהול 'משא ומתן', כשאדם חש שמוחקים את דבריו הוא נכנס לעמדה נפשית של מלחמה, אך כשאדם חש שמסכימים עם דבריו אלא שבגלל סיבות אחרות צריך לפעול אחרת הוא יותר קשוב לקבל את הדברים. מטרתנו אינה להוכיח שאנו צודקים אלא לפעול בחכמה כדי להשיג את המטרה הרצויה. שבת שלום!

מומלצים