• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מחלוקת האם מותר לספור ספירת העומר בבין השמשות

הרב אליקים לבנון

ערבית לאחר יום טוב ראשון של פסח מתחילים לספור את העומר, מח בבין השמשות שהוא ספק לילה האם מותר לברך ולספור או רק מצאת הכוכבים, מח זו נובעת ממחלוקת האם ספירה זו היא דאורייתא או דרבנן. מקור: טור ושו"ע סימן תפט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד.

מומלצים