• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

פרטי דינים בספירת העומר

הרב אליקים לבנון

"צריך לספור מעומד, המשנ"ב פוסק שכבר מהברכה צריך לעמוד. מכאן לאשכנזים שכל ברכת המצוות צריכה להיות בעמידה. ההבדל בין 'לעומר' ל'בעומר' הוא ש'לעומר' זה לתחילת הספירה ו'בעומר' זה כל הספירה חטיבה אחת ואיפה נמצאים בתוכה היום. אם ספק אם ספר או לא, גם אם לא נזכר ביום יברך ביום הבא מכיוון שזה רק ספק, אבל אם ודאי שכח לספור לילה ויום לא יברך בברכה יותר " מקור: טור ושו"ע סימן תפט הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד.

מומלצים