• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת אדמה מספק

הרב אליקים לבנון

אדם המסופק בפרי אם ברכתו אדמה או עץ מברך אדמה, ודאי שמדובר בספק או בטעות אבל לכתחילה צריך על כל דבר לברך את ברכתו. טור שו"ע סימן רו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים