• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

השלמות על ברכת ירקות ופירות

הרב אליקים לבנון

מחלוקת האם על הנוזל היוצא על ידי סחיטת פירות וירקות מברכים שהכל או שמברכים כברכת הירק והפרי. ברכת ירקות ופירות נשארת גם כשהירק אינו מבושל וכן אם חתכו או ריסקו אותם. בירך על פרי עץ אדמה יצא, בירך על אדמה ברכת עץ לא יצא. טור שו"ע סימן רה הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים