• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

חוסר הביטחון העצמי של עמ"י - איכה פרק א'

הרב אליעזר קשתיאל

במגילת איכה מתוארים חטאי עמ"י שגרמו לחורבן ובעקבותיהם עמ"י יצא לגלות ארוכה. חטאים אלו לצערנו עדיין נגועים בנו וצריך ללמוד את הפרקים לשים לב היכן אנו דורשים תיקון. בפרק א' מתאר ירמיה את היחס של עמ"י עם אומות העולם, במקום המצב המתוקן שכל הגויים רוצים ומגיעים את ישראל לשמוע את האמת של דבר ה', עמ"י נמצא כעת בשפל לא רק שאינו אומר את האמת אלא מפחד ואומר את מה שיהיה נעים ומתאים אצל הגויים. לעמ"י קיימת בעיה של חוסר ביטחון עצמי שמנסה להתיפייף מול האומות, והדבר גורם רק שהם יותר יזלזלו וישפילו את עמ"י.

מומלצים