• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שיתוף עם גוי ודינים נוספים

הרב אליקים לבנון

למה לא משתתפים עם גוי? מה יעשה אם הבעיה מתחילה? עד מתי אדם נחשב יתום? מקור-טור שוע סימן סימן קנ"ו.

מומלצים