• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האם מותר לקבל כסף על לימוד תורה

הרב אליקים לבנון

צריך שכל כוונותיו בכל מעשה יהיו לשם שמיים. הרמב״ם אוסר להפוך את התורה לרווחיות או לעסק כגון לקבל כסף לצורך לימוד וכו'. הביאור הלכה שואל האם עדיף ללמוד וללמד כל יום תורה וליהנות מאחרים או שעדיף לעבוד במהלך השבוע וללמוד קצת, ועונה שאדם שלומד על מנת ללמד אחרים ראוי שילמד ויהנה מאחרים. מקור: טור שו"ע סימן רלא. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים