• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

האידיאל בתורה ועבודה

הרב אליקים לבנון

אפשר לאכול לפני הלימוד? למה חשוב ללכת לעבוד? מותר להשתתף עם גוי? מקור-טור שוע סימן סימנים קנ"ה-קנ"ו.

מומלצים