• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין קביעת עיתים לתורה

הרב אליקים לבנון

מה סדר היום אחרי תפילת שחרית? על מי נאמר "ילכו מחיל אל חיל"? מה שואלים אדם בדין? מה המינימום הרצוי ללימוד? מה יעשה אם נאנס ולא יכול ללמוד? מקור-טור שוע סימן סימן קנ"ה.

מומלצים