• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת שלח - מהי בחירה חופשית?

הרב אליעזר קשתיאל

מה כ"כ נורא בחטא המרגלים שיצר השלכות לכל הדורות? ע"מ לענות על שאלה זו, יש צורך לברר מהי מהות הבחירה החופשית, ומהי הטעות שיוצרת פגיעה חמורה בבחירה ובהשגחה האלוקית.

מומלצים