• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

עבודת ה' - לא כמו האבות הקדושים

הרב אליקים לבנון

לפעמים היצר מתחפש ואומר לנו לעבוד את ה' כמו האבות הקדושים, ללא שיעבוד למצוות המצמצמות. מדוע זה שקר? מה הגר"א אומר על כך? למה המשפט "גדולה עבירה לשמה" לא שייך כאן? בנוסף, מה החלוקה בין זמן אברהם לזמן משה ור"ע? היכן הרמב"ם מבאר זאת? נפש החיים, פרקים, פרק ז'.

מומלצים