• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

ספירת העומר - ספירת האחדות

הרב דוד אמיתי

למה ספירת העומר נקראת כך? מה הקשר והמשמעות של ה"עומר" בספירה הזו? "שלא נהגו כבוד זה בזה". כשלא נוהגים כבוד זה בזה, ובמיוחד כשתלמידי חכמים לא נוהגים כבוד זה בזה - אין לנו סיכוי מול אף אחד. העומר הוא מאוחד. ספירת העומר היא תקופה של חיזוק האחדות בעמ"י. "ואהבת לרעך כמוך". זה קשה, אבל צריך לאהוב את האחר למרות שהוא לא כמוך. ואפילו יותר קשה מזה - צריך לאהוב את האחר למרות שהוא ממש כמוך.

מומלצים