• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הכוונות העליונות והטעות ביחס אליהן כבסיס

הרב אליקים לבנון

בתחילה הרב מבאר מדוע נפש החיים מתעסק שוב ביחס בין הכוונות למצוות ואיך יצר הרע עלול להוביל את האדם לביטול הכוונה וביטול עשיית המצוות. בנוסף, מתברר מדוע גם בתפילה שהיא "עבודת הלב" הבסיס הוא ההלכות ולא הכוונות הטהורות. מה כ"כ חמור בהבנה ההפוכה? מדוע מותר לומר חלק מהאמת לפעמים? מה הרב הנזיר מלמדנו על ערך הקול ועל היחס לאלוקות? מה מטרת התפילה על פי הזוהר?

מומלצים