• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין טעויות בקריאת התורה

הרב אליקים לבנון

מחזירים על טעויות קריאה? מה טוב לעשות בבר מצוה? על איזה טעויות לא מחזירים? מה קורה אם מחזירים כשלא צריך? מה עושים כשאין מי שיודע לקרוא? מקור-טור שוע סימן קמ"ב.

מומלצים